Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce doradztwo metodyczne konferencje szkolenia konkursy galeria kontakt
Konkursy
Wybierz konkurs:
Wirtualne potyczki ortograficzne WYNIKI
Kurtyna wyobraźni WYNIKI
W stronę ziemi
Oskarżeni o wierność WYNIKI
Konkurs recytatorski WYNIKI
ABC krucjaty społecznej
Prymas Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia
Konkurs Lapbook
Do pobrania
Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu jego uczestnictwa w konkursie

>> pobierz druk <<
 

Podsumowanie konkursów języka polskego 2022


Organizatorem konkursów było Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.
we współpracy z nauczycielami polonistami - Robertem Miszczakiem, Renatą Małek i doradcą CDN Martą Brzeżawską.

 


PONADPOWIATOWY KONKURS
KURTYNA WYOBRAŹNI

Szczegółowe informacje i wyniki w sprawozdaniu.

Laureaci i wyróżnieni przedstawieni są w nastrojowym pliku multimedialnym laureaci(mp4).

Dostępne są też zdjęcia z rozdania nagród.

 


PONADPOWIATOWY KONKURS WIEDZY
WIRTUALNE POTYCZKI OTROGRAFICZNE

Szczegółowe informacje w protokóle.

Oficjalne wyniki konkursu.

 


 

[ do góry ]

 

Konkurs „Wirtualne Potyczki Ortograficzne” 2022

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS
Wirtualne Potyczki Ortograficzne

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

Cele konkursu:

 • utrwalenie znajomości zasad polskiej ortografii oraz związków frazeologicznych związanych z roślinami i zwierzętami,

 • budzenie kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów,

 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do poszerzania wiedzy i umiejętności polonistycznych.

Uczestnicy:

 • Uczniowie szkół podstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

Zgłoszenie udziału i termin:

 • Prezentację nagraną na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) należy złożyć do 26 kwietnia 2022 r. w sekretariacie CDN w Sanoku lub wysłać mailem na adres: konkurs.ortograficzny@gmail.com

 • Należy dołączyć także Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie ortograficzno-informatycznym "Wirtualne Potyczki Ortograficzne".

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia i szczegóły podane są w regulaminie.

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia.

Załącznik 1 - karta zgłoszenia.

 


 

[ do góry ]

 

Konkurs „Kurtyna wyobraźni”

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS
KURTYNA WYOBRAŹNI 2022

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań teatrem,

 • pogłębianie znajomości kanonu lektur szkolonych,

 • rozwijanie kreatywności uczniów.

Uczestnicy konkursu i przeglądu:

 • Uczniowie szkół podstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

Miejsce:

 • Konkurs wiedzy o teatrze zostanie przeprowadzony on-line na terenie szkoły, do której uczęszczają uczniowie.

 • W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną podczas tegorocznej edycji nie odbędzie się przegląd zespołów teatralnych.

Termin:

 • 26 kwietnia 2022 r., godz. 10.00.

 • Wypełnione karty zgłoszeń (załącznik nr 1) można składać do dnia 12 kwietnia 2022 r.

 • Prace plastyczne należy składać w sekretariacie CDN-u do dnia 12 kwietnia 2022 r.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia i szczegóły podane są w regulaminie.

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia.

Załącznik 1 - karta zgłoszenia.

 


 

[ do góry ]

 

Wojewódzki konkurs dla nauczycieli „W stronę ziemi”

Wojewódzki konkurs dla nauczycieli
W STRONĘ ZIEMI

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Cele konkursu:

 • promowanie tematyki ekologicznej na zajęciach lekcyjnych,

 • integrowanie społeczności edukatorów,

 • wymiana dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami.

Uczestnicy:

 • konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Zgłoszenie udziału i termin:

 • Prace konkursowe tj. scenariusz lekcji napisany wg formatki (załącznik nr 1), kartę zgłoszenia ( załącznik nr 2) i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) należy przesłać do 20 kwietnia 2022 r. (włącznie).


Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia i szczegóły podane są w regulaminie.

 


 

[ do góry ]

 

Konkurs „Oskarżeni o wierność”

 


Sprawozdanie z zakończonego 5 kwietnia 2022 r. konkursu
Oskarżeni o wierność


Szczegółowe informacje i wyniki znajdują się w sprawozdaniu.

Laureatom gratulujemy!

Pobierz zdjęcia z zakończenia konkursu.

 IX MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
OSKARŻENI O WIERNOŚĆ

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Tadeusz Nabywaniec: nauczyciel w Szkole Podstawowej w Łukowem.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie wśród młodzieży postaci Żołnierzy Wyklętych - Zofii Pelczarskiej, Kazimierza Kamieńskiego i Edwarda Taraszkiewicza ( po 15 pytań dotyczy każdej z wymienionych postaci),

 • popularyzowanie wiedzy historycznej o Armii Krajowej (5 pytań),

 • pogłębienie historii najnowszej narodu polskiego walczącego o wolność kraju.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (średnich) z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego, sanockiego,

 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym i drużynowym,

 • tematyka konkursu dotyczy wartości zawartych w konkursowym haśle,

 • każda szkoła może zgłosić do konkursu 2 osoby,

 • formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,

 • na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,,

 • oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych (średnich).

 


Uwaga! - bardzo ważne
Zmiana termonu konkursu: Oskarżeni o wierność.

Zgłoszenie udziału:

 • udział w konkursie należy zgłosić do dnia 4 lutego 2022 r. na adres: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku ul. Stróżowska 15 38-500 Sanok lub mailowo cdn.sanok@gmail.com

Termin i miejsce konkursu:

 • zmagania konkursowe odbędą się 8 lutego 2022 r. o godz. 10 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku ul. Stróżowska 15.

Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 9.30.


Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia i pozostałe szczegóły podane są w regulaminie.

 


 

[ do góry ]

 

Konkurs recytatorski „Spotkanie z Panem Szuberem”

 


Sprawozdanie z zakończonego 13 marca 2022 r. konkursu
Spotkanie z Panem Szuberem


Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu.

Prosimy o zapoznanie się również protokołem i wynikami.

Laureatom gratulujemy!

 REGIONALNY KONKURS RECYTATORSKI
SPOTKANIE Z PANEM SZUBEREM

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Muzeum Historyczne w Sanoku.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania twórczością Janusza Szubera,

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej literatury,

 • uwrażliwienie na piękno ojczystego języka,

 • popularyzacja rodzimych twórców literatury,

 • pobudzanie do aktywności twórczej.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 - VIII z terenu powiatu bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego,

 • uczeń recytuje dowolny wiersz Janusza Szubera,

 • czas występów nie może przekroczyć 5 minut,

 • w konkursie może wziąć udział maksymalnie dwie osoby z danej szkoły z każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie udziału:

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie, którzy do 3 grudnia 2021 r. dostarczą kartę zgłoszenia do udziału w konkursie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do organizatorów.

  Karty zgłoszeń można składać w siedzibie CDN w Sanoku , ul. Stróżowska 15 lub wysłać skany na adres: cdn.sanok@gmail.com

Termin i miejsce konkursu:

 • 7 grudnia 2021 r. o godz. 10 w Muzeum Historycznym w Sanoku.


Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia i szczegóły podane są w regulaminie.

 


 

[ do góry ]

 

Podsumowanie konkursów dedykowanych Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu 2021


Organizatorem konkursów było Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.
Konkursy zostały objęte Patronatem Honorowym: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Instytutu Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie oraz Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Konkurs wiedzy "Prymas Tysiąclecia został także umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


Jury konkursu w składzie: Zofia Kijowska - dyrektor CDN w Sanoku, Marta Brzeżawska - doradca metodyczny z języka polskiego dokonało oceny testów oraz postanowiło docenić wysiłek uczniów i nagrodzić wszystkich uczestników konkursu.

 


MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS
ABC Społecznej Krucjaty Miłości w życiu codziennym

Szczegółowe informacje w sprawozdaniu.

Zachęcamy również do obejrzenia albumu fotograficznego z podsumowania.

 


MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY
PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI

Szczegółowe informacje w sprawozdaniu

oraz podsumowaniu konkursów.

Zachęcamy również do obejrzenia albumu fotograficznego z podsumowania.

 


 

[ do góry ]

 

Podsumowanie konkursów języka polskego 2021


Organizatorem konkursów było Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.
we współpracy z nauczycielami polonistami - Robertem Miszczakiem, Renatą Małek i Joanną Pisulą.
Konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


Jury konkursu w składzie: Zofia Kijowska - dyrektor CDN w Sanoku, Marta Brzeżawska - doradca metodyczny z języka polskiego dokonało oceny testów oraz prac plastycznych, w tym przypadku biorąc pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, ogólne wrażenie artystyczne oraz estetykę prac.

 


PONADPOWIATOWY KONKURS
KURTYNA WYOBRAŹNI

Szczegółowe informacje w sprawozdaniu.

Zachęcamy również do obejrzenia albumu fotograficznego z podsumowania.

 


PONADPOWIATOWY KONKURS WIEDZY
WIRTUALNE POTYCZKI OTROGRAFICZNE

Szczegółowe informacje w sprawozdaniu.

Zachęcamy również do obejrzenia albumu fotograficznego z podsumowania.

 


 

[ do góry ]

 

Konkurs „ABC Społecznej Krucjaty Miłości w życiu codziennym”

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS
ABC Społecznej Krucjaty Miłości w życiu codziennym

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

Cele konkursu:

 • Pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego.

 • Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach: klasy I-II SP, III-IV SP oraz szkól specjalnych.

 • Uczestnicy wykonują ilustrację do dowolnego punktu ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

Zgłoszenie udziału:

 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r.
  osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
  ul. Stróżowska 15
  38-500 Sanok

  „Konkurs plastyczny”

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia i szczegóły podane są w regulaminie.

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia.

 


 

[ do góry ]

 

Konkurs „PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI”

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY
PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

Cele konkursu:

 • Przybliżenie uczniom sylwetki i działalności wybitnego Polaka - Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 • Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 • Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Sługa Boży ks. Stefan Kardynał Wyszyński.

 • Wyrażanie własnych przeżyć i refleksji dotyczących życia i dziedzictwa Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego za pomocą środków literackich, muzycznych, filmowych oraz plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i brzozowskiego.

 • Uczestnicy wykonują prezentację multimedialną lub krótkometrażowy film edukacyjny nazywanych dalej Projektem.

 • Akceptacja regulaminu konkursu.

Termin:

 • Projekty wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r. osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, mailowo lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
  ul. Stróżowska 15
  38-500 Sanok

  „Konkurs PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI”

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia i szczegóły podane są w regulaminie.

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia.

 


 

[ do góry ]

 

Konkurs wiedzy „Prymas tysiąclecia”

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY
PRYMAS TYSIĄCLECIA

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o życiu i posłudze kapłańskiej Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

 • rozbudzanie zainteresowania wśród młodzieży osobą wybitnego Polaka,

 • sprawdzenie wiedzy o kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego.

 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym i drużynowym,

 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie po 2 osoby,

 • formą sprawdzenia wiedzy będzie test.

Zgłoszenie udziału:

 • udział w konkursie należy zgłosić do dnia (uwaga! przedłużenie terminu)
  26 marca 2021 r.
  na adres: cdn.sanok@gmail.com

Termin konkursu:

 • 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia i szczegóły podane są w regulaminie.

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia.

WYNIKI I SPRAWOZDANIE Z KONKURSU PRYMAS TYSIĄCLECIA

Organizatorem konkursu było Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.
Konkurs miał na celu: popularyzację wiedzy o życiu i posłudze kapłańskiej Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Konkurs został objęty Patronatem Honorowym: Podkarpackiego Kuratora Oświaty; Instytutu Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie; Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Jury konkursu w składzie: Zofia Kijowska - dyrektor CDN w Sanoku, Marta Brzeżawska - doradca metodyczny z języka polskiego dokonało oceny testów oraz postanowiło docenić wysiłek uczniów i nagrodzić wszystkich uczestników konkursu.

Szczegółowe informacje w sprawozdaniu.

 


 

[ do góry ]

 

Konkurs literacko- plastyczny „Lapbook - Na sanockim zamku”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku zapraszają do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Lapbook - Na sanockim zamku”.

W zmaganiach mogą wziąć udział młodzi twórcy, mistrzowie nieograniczonej wyobraźni - uczniowie klas 4-8 ze szkół podstawowych.

Czekamy na Wasze lapbooki związane z historią i teraźniejszością sanockiej twierdzy do 20 grudnia 2020 r.

WAŻNE!!! W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przedłużamy do 29 stycznia 2021 roku termin składania prac, w konkursie literacko- plastycznym Lapbook - Na sanockim zamku dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Przypominamy, że podpisane prace (należy podać imię, nazwisko, klasę) należy wysłać pocztą do dnia 20.12.2020 r. na adres:
CDN w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok.
Prace można również składać osobiście w siedzibie organizatora. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz klauzulę podpisaną przez opiekuna prawnego dziecka.

 

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia i szczegóły w regulaminie.
WYNIKI I SPRAWOZDANIE Z KONKURSU Lapbook - Na sanockim zamku

Do literacko - plastycznych zmagań zgłosiło się 30 uczestników ze szkół powiatu sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Zadanie polegało na wykonaniu lapbooka - interaktywnej książki, teczki, w której uczniowiezgromadzili informacje na temat sanockiego zamku. Prace, które otrzymaliśmy, są źródłem niesamowitych treści dotyczących zamku, mieszczą w sobie niepowtarzalne, kreatywne rozwiązania. Ich odkrywanie pozwala nam poznać historię sanockiej twierdzy.

Szczegółowe informacje w sprawozdaniu.

 

[ do góry ] 
Konkurs fotograficzny "Ślady Jana Pawła blisko mnie"

Konkurs Fotograficzny
Ślady Jana Pawła II blisko mnie”,
w ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Doradca metodyczny ks. Jacek Michno.

Cele konkursu:

 • Stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania swych umiejętności w zakresie fotografii.

 • Uchwycenie w kadrze najciekawszych miejsc związanych z Ojcem Świętym w najbliższej okolicy – teren powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego.

 • Pielęgnowanie pamięci o papieżu Polaku.

Zasady konkursu:

 • Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem należy składać do dnia 18.05.2020 r. osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres CDN.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi 12.06.2020 r. w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

 


Zapraszamy również do udziału w koncercie poświęconemu Janowi Pawłowi II.


 

[ do góry ]

 

Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Konkurs Plastyczny
Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”,
w ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Doradca metodyczny ks. Jacek Michno.

  Cele konkursu:

 • Pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności, twórczości
  i osobowości papieża Jana Pawła II.

 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.

 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych z terenu powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego.

 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 18.05.2020 r. osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres CDN.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi 12.06.2020 r. w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

 


Zapraszamy również do udziału w koncercie poświęconemu Janowi Pawłowi II.


 

[ do góry ]

 

Konkurs Literacki„Opowiedz mi o Nim…opowieści rodziców, dziadków, rodzeństwa…o Janie Pawle II”

Konkurs Literacki
Opowiedz mi o Nim…opowieści rodziców, dziadków, rodzeństwa…
o Janie Pawle II
”,
w ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Doradca metodyczny ks. Jacek Michno.

Cele konkursu:

 • Popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i dokonaniach Jana Pawła II.

 • Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla młodzieży.

 • Rozwój i kształtowanie literackich kompetencji uczniów.

Zasady konkursu:

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 18.05.2020 r. osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres CDN.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi 12.06.2020 r. w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

 


Zapraszamy również do udziału w koncercie poświęconemu Janowi Pawłowi II.


 

[ do góry ]

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com