Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce konferencje - konsultacje kursy i warsztaty konkursy galeria kontakt
Konferencja Razem 89

Konferencja

 

[ do góry ]

 

Olimpiada Wiedzy o Welkich Polakach


Od 14 już lat Wydział nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym organizują Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Wielkich Polakach.

Jeden z etapów tej Olimpiady odbywa się w Sanoku i jest koordynowany przez doradcę metodycznego ds. katechezy przy sanockim CDN.

Gimnazjaliści poznają w tym roku szkolnym postać św. Jana z Dukli. Etap, który odbył się w rejonie sanockim 20 lutego br. zgromadził 74 uczniów z 25 szkół.

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

[ do góry ]

 

Opłatek w Olchowcach


4 stycznia 2014 r. w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanoku Olchowcach miało miejsce spotkanie opłatkowe dla katechetów świeckich.

W spotkaniu wziął udział i Mszy św. dla uczestników przewodniczył metropolita przemyski, ks. abp Józef Michalik.

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

[ do góry ]

 

Poezja J. Tuwima inspiracją w twórczości plastycznej

 

 

[ do góry ]

 

Międzypowiatowy konkurs biologiczny „Znam swoje ciało”

 

5 czerwca w Gimnazjum nr 4 w Sanoku odbył się finał  międzypowiatowego konkursu Znam swoje ciało, w którym udział wzięło  37 uczniów gimnazjów z powiatów sanockiego, bieszczadzkiego oraz leskiego, wyłonionych spośród ponad 250 startujących w eliminacjach szkolnych.

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce: Ryniak Edyta – Gimnazjum Nr 4 w Sanoku,

  • II miejsce Beata Nycz – Zespół szkół w Besku i Mateusz Pęcak – Gimnazjum Nr 2 w Sanoku,

  • III miejsce Karolina Oluszczak – Gimnazjum Nr 1 w Sanoku.

Wszystkim, nie tylko laureatom gratulujemy!

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był Wojciech Stawarczyk – nauczyciel biologii Gimnazjum Nr 4 w Sanoku. W pracach organizacyjnych wspomagała go Barbara Pajda, były były doradca metodyczny biologii. Patronat nad konkursem objęli: Pani Marta Muszyńska – dyrektor CDN Sanok oraz Pan Grzegorz Kornecki – dyrektor Gimnazjum nr 4 w Sanoku. więcej

 

[ do góry ]

 

Międzypowiatowy Konkurs Chemiczny
 

Międzypowiatowy  Konkurs  Chemiczny dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych odbył się w br. szkolnym po raz dwunasty.

Zorganizowany został przez Marię Korzeniowską, reprezentującą CDN w Sanoku oraz Jana Bukłada z I LO w Sanoku.

Więcej w dziale konkursy. Poniżej relacja zdjęciowa.

 

[ do góry ]

 

Mistrz geografii fizycznej
 

W dniu 30 kwietnia 2013 roku w I LO w Sanoku odbył się finał konkursu geograficznego pt. ”Mistrz Geografii Fizycznej”- IV edycja . Konkurs został przygotowany dla uczniów szkół gimnazjalnych interesujących się tematyką geografii fizycznej. Ogółem do konkursu przystąpiło 12 osób. Zobacz pełne sprawozdanie i wyniki.

Poniżej relacja zdjęciowa.

 
[ do góry ] 
Sześciolatek w szkole
 

Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej Państwa, przyjętymi przez MEN na rok szkolny 2012/2013,  dotyczącymi m.in. „Wspierania rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenia wieku szkolnego do 6 lat” w dniu 26 lutego 2013 r. w Klubie Naftowca w Sanoku odbyła się Powiatowa Konferencja  zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku na temat „Sześciolatek w szkole. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego”, którą Honorowym Patronatem objął Burmistrz Miasta Sanoka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Sanoka, wójtowie, dyrektorzy, liderzy WDN oraz przedstawiciele rodziców ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu powiatu sanockiego.

Konferencję rozpoczęła Dyrektor CDN Marta Muszyńska, która przedstawiła cel i założenia spotkania. Następnie do zebranych zwrócił się Burmistrz Miasta dr Wojciech Blecharczyk, który nakreślił tło społeczne i ekonomiczne bieżącej sytuacji edukacyjnej dziecka sześcioletniego. Następnie głos zabrała Małgorzata Kielar doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CDN w Sanoku, która wykładem nt. „Nowatorskie spojrzenie na edukację pierwszoklasisty” przybliżyła zebranym,  jakie są niezbędne warunki dobrego startu sześciolatka w szkole, co to oznacza, że dziecko staje się uczniem, a także jak zmienia się jego sytuacja społeczna.

 

 pełna relacja... 

 

[ do góry ]

 

Spotkanie opłatkowe w parafii Sanok Olchowce
 

Każdy człowiek świadomy misji do jakiej został powołany pragnie ją realizować w sposób rzetelny, uczciwy i przynoszący wiele radości. Powinien pamiętać o słowach Ewangelii przypominających i zobowiązujących zarazem: „Nie wyście Mnie wybrali ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał”. (15,16)

            W Archidiecezji Przemyskiej dzieło ewangelizacji poprzez katechezę szkolną nieustannie trwa i przynosi spodziewane owoce. Formuje młode pokolenia w miłości Boga i Ojczyzny. Katechizacja w szczególny sposób uczy wybierać trwałe wartości, którymi powinien kierować się chrześcijanin i obywatel naszej Ojczyzny.

[...]

Bardzo wspólnotowym i zarazem cenionym spotkaniem katechetów jest coroczny „opłatek” organizowany z ich udziałem.

Tegoroczny odbył się w Sanoku w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Zgromadził ponad 80 uczestników. Gościem szczególnym był ks. Arcybiskup Józef Michalik, który z racji pasterskiej posługi w diecezji, w szczególny sposób troszczy się o przekaz wiary poprzez katechizację. Zaszczyciła nas także swoją obecnością Dyrektor CDN –u w Sanoku, Pani Marta Muszyńska. Licznie obecni byli wizytatorzy nauki religii oraz katecheci świeccy. Program spotkania obejmował wystąpienie doradcy metodycznego ks. Jacka Michno, który był pomysłodawcą i głównym organizatorem spotkania. Treścią jego wykładu było ukazanie katechety jako człowieka wiary oraz mocnych zasad moralnych.

 pełna relacja... 

 

 

[ do góry ]

 

Kultura regionu
 

Na terenie Muzeum Historycznego odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu "Kultura regionu". Wykład prowadził Dyrektor Wiesław Banach.

Następne spotkanie na temat "Język sztuki" planowane jest na 11 grudnia 2012 r., godz. 14.30.
W celach organizacyjnych wskazany kontakt z CDN w Sanoku.

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

[ do góry ]

 

Realizacja kierunków polityki oświatowej w Powiecie Sanockim

 

5 listopada 2012 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na temat „Bezpieczeństwo w szkole”.  Zorganizowane zostało w ramach realizacji jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez MEN na bieżący rok szkolny, dotyczącego wzmacniania poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

Szkolenie obejmowało następujący zakres tematyczny: Formalno – prawne obowiązki dyrektora szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole. Trudny uczeń w szkole i środowisku lokalnym. Jak przeciwdziałać. Aspekty prawne bezpieczeństwa w szkole.

Wykłady prowadzili: Stanisław Wróbel – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Dorota Kosiba – Juda – psycholog terapeuta sanockiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sanoku: Monika Hędrzak i Łukasz Sowiński.

W szkoleniu uczestniczyło pięćdziesięciu dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 

[ do góry ]

 

Konferencja Comenius


19 października 2012 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Sanoku odbyła się konferencja informacyjno promocyjna programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”

Konferencję adresowano do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych dla młodzieży oraz pracowników samorządów. Organizatorem we współpracy z CDN  są: Podkarpacki Kurator Oświaty i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Celem konferencji była promocja programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Inicjatywy Europass. Także promocja szkół, które zrealizowały lub kontynuują projekty dofinansowywane przez program Comenius.

Podczas zajęć przekazano informacje o zasadach przystępowania do programu „Uczenie się przez całe życie” oraz podkreślono rangę realizacji przez szkoły projektów współpracy międzynarodowej.

Zajęcia z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie prowadziła Barbara Wal – starszy wizytator KO i jednocześnie wojewódzki koordynator programu Comenius.

Przykłady dobrej praktyki prezentowane były przez następujące placówki:

  • Zespół Szkół w Humniskach,

  • Gimnazjum w Zarszynie,

  • Zespół Szkół w Pobiednie,

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sanoku.

 

[ do góry ] 
Międzypowiatowy konkurs chemiczny
 

Zakończył się Międzypowiatowy  Konkurs  Chemiczny. Oto relacja zdjęciowa.

 

[ do góry ]

 

Mistrz geografii fizycznej


Poniżej relacja zdjęciowa z konkursu.
Wyniki i szczegóły w dziale Konkursy.

 

[ do góry ]

 

Młody Podróżnik

 

Dnia 21 lutego 2012r. odbył się w naszej szkole konkurs „Młody Podróżnik”, w którym uczniowie klas szóstych zmagali się z zadaniami geograficznymi i biologicznymi.

Wzięło w nim udział 24 szóstoklasistów z ośmiu szkół podstawowych: SP2 Sanok, SP3 Sanok, SP4 Sanok, SP Czaszyn, SP1 Zagórz, SP Prusiek i SP Tarnawa Dolna.

 

[ do góry ]

 

WARSZTATY METODYCZNE Body Ball

 

13 stycznia 2012r. o godzinie 17.00, na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Sanoku, ul. Kochanowskiego 2 odbyły się warsztaty na temat: Body Ball – ćwiczenia na mięśnie posturalne odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

Adresat nauczyciele wychowania fizycznego.
Cele:po ukończeniu warsztatów nauczyciel potrafi przeprowadzić:

  • ćwiczenia aerobowe w połączeniu z ćwiczeniami wzmacniającymi jako formę rozgrzewki,

  • ćwiczenia wzmacniające na wybrane grupy mięśniowe oraz równoważne z zastosowaniem piłek- część główna,

  • ćwiczenia form relaksacyjnych oraz stretchingu stosowane w treningu „Body Ball” jako część końcowa lekcji wychowania fizycznego.

PROGRAM

CZĘŚĆ TEORETYCZNA: Wykorzystanie piłek, Wpływ ćwiczeń na zdrowie, Idealna pozycja na piłce, Przebieg i realizacja ćwiczeń z piłką-wskazówki.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: Ćwiczenia na przyzwyczajenie się do piłki, ćwiczenia wzmacniające rozciągające i relaksujace, ćwiczenia na piłce wzmacniają wszystkie partie mięśni, kształtują postawę ciała, zapobiegają problemom z kręgosłupem oraz doskonale relaksują.

 

[ do góry ]

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com