Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

Informacje CDN Sanok
Mapa strony

strona główna

o placówce
konferencje i konsultacje metodyczne
kursy i warsztaty
konkursy
galeria
kontakt

Portal www.cdn.sanok.pl wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia korzystania z naszej strony. Obecne przepisy prawne ustawy o prawie telekomunikacyjnym nakładają na nas obowiązek poinformowania o tym Państwa.
Dalsze przeglądanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki jest wyrażeniem zgody na ich wykorzystywanie.
Więcej o plikach cookies...

 
MOODLE CDN w SANOKU - kursy i materiały
------------- Placówka akredytowana - Decyzja Nr 10/2015 --------------
Dane i numer konta

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok
NIP 687-17-65-766

Dane konta:
Bank PBS 31864200022001007327540001

Pobierz kartę zgłoszenia uczestnika

Przypominamy
 
FOTO

Warto odwiedzić

 

Co nowego?

 

23 listopada 2015

Nauczycieli zainteresowanych metodyką pracy w klasach łączonych zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 9 grudnia 2015 r. w godz. od 13.30 do 15.00 w CDN w Sanoku, ul. Stróżowska 15.
 

Studia podyplomowe z nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynamy od II semestru roku akademickiego 2015/2016


17 listopada 2015

Konferencja metodyczna „Matematyka na Maturze 2015” odbędzie się 1 grudnia 2015 o godz. 14.00 w siedzibie CDN. Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych.

Nauczycieli katechetów świeckich rejonu sanockiego i bieszczadzkiego wszystkich etapów edukacji oraz wszystkich zainteresowani tematem „Wychowanie społeczno-moralne w rodzinie i szkole. Rodzina i szkoła kuźnią cnót obywatelskich” zapraszamy na konferencję informacyjno-szkoleniową, która odbędzie się 26 listopada 2015 r. godz. 15.00 w I LO w Sanoku, ul. Zagrody 1.

Zajęcia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Nauczyciel matematyki w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej” odbędą się 8 grudnia 2015 o godz. 14.00 w siedzibie CDN.

Zajęcia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Bezpieczeństwo w szkole” odbędą się 15 grudnia 2015 roku o godz. 15.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Nauczycieli polonistów i bibliotekarzy wszystkich etapów kształcenia zapraszamy na spotkanie które odbędzie się 8 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 dotyczące organizacji konkursu czytelniczego.

Nauczycieli przedmiotów przyrodniczych II etapu kształcenia zapraszamy na konsultację zespołową pt. ,,Młody Przyrodnik – organizacja konkursu, zakres materiału”. Konsultacja odbędzie się w CDN w Sanoku w dniu 15.12.2015 o godz.15.00.

5 listopada 2015

Osoby zainteresowane nabyciem kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i w szkołach podstawowych w I etapie edukacji zapraszamy na spotkanie informacyjno - organizacyjne, które odbędzie się 16 listopada (poniedziałek) 2015 r. o godz. 14.00.

3 listopada 2015


Zajęcia dla słuchaczy
studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki
rozpoczynają się
w sobotę 7 listopada o godz. 9.00.

Zapraszamy!
 

20 października 2015

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej, który jak co rok będzie  realizowany w sanockim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, że kurs Organizacja i zarządzanie oświatą zgodnie z rozporządzeniem MEN prowadzić mogą tylko placówki akredytowane.
Z przyjemnością zawiadamiamy, że Podkarpacki Kurator Oświaty decyzją nr 10/2015 z dnia 9 października 2015 r. przyznał akredytację Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Całkowity koszt kursu – 1200 zł.

Zapisy przyjmujemy na bieżąco, faksem, listownie,  pocztą elektroniczną oraz na miejscu w siedzibie CDN.


Władze Miasta Sanoka na ręce dyr. Marty Muszyńskiej przekazały życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników CDN-u, za co serdecznie dziękujemy.

       

Miło jest nam poinformować Państwa, że Podkarpacki Kurator Oświaty decyzją nr 10/2015 z dnia 9 października 2015 r. przyznał akredytację Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Zespół Akredytacyjny powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty stwierdził, że nasza placówka spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2003 r., nr 227, poz. 2248 ze zm.), tj.:
1) zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
3) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.

Informacja ta dotarła do nas w szczególnym czasie, w przeddzień Święta Komisji Edukacji Narodowej, co tym bardziej stanowi dla nas wyróżnienie.

Nawiązując do święta wszystkich Nauczycieli pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia, wielu sukcesów zawodowych, dużo wytrwałości, pogody ducha i satysfakcji, gdyż najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku - jest wykształcenie.

W imieniu własnym i pracowników
CDN w Sanoku
Marta Muszyńska - dyrektor CDN

10 października 2015

Zajęcia organizacyjne w ramach studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki odbędą się 29 października 2015 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godz. 14.00.


Nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w sieci współpracy i samokształcenia "Czytanie jako metoda wszechstronnego rozwoju sieci i młodzieży" zapraszamy na kolejne zajęcia, które odbędą się 17 listopada o godz. 14.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Sanoku, ul. Kiczury. Spotkanie dotyczy zagadnienia "Nowe metody rozwijania zainteresowań czytelniczych".


Wychowanie społeczno-moralne w rodzinie i szkole. Rodzina i szkoła kuźnią cnót obywatelskich.” to temat konferencji dla nauczycieli katechetów, która odbędzie się 26.11.2015 r. w I LO im. KEN w Sanoku, ul. Zagrody o godz: 15.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


"Ocena koleżeńska i samoocena" to temat konsultacji zespołowej dla nauczycieli wszystkich etapów edukacji, która odbędzie się w CDN w Sanoku 24.11. 2015, godz. 15.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


22 września 2015

Zapraszamy na szkolenie,  System Informacji Oświatowej - wprowadzanie i weryfikacja danych z uwzględnieniem najnowszych zmian, wytycznych i terminów przekazywania danych po 1 stycznia 2015 r., które odbędzie się  w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku  
23 października  2015 r. w godz. od 11.00 do 15.00.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie załączonego formularza i nadesłanie go mailem lub faxem do CDN-u.

Karta zgłoszenia

Program szkolenia


Instytucja szkoleniowa Optima zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddz. 3.4.3. upowszechnienie uczenia się przez całe życie pod nazwą

"DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAWODÓW USŁUGOWYCH"

więcej...

17 września 2015

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencję metodyczną na temat

Dziecko u progu edukacji. Nowe wyzwania dla nauczyciela I etapu kształcenia. Modele i metody konstruktywnych rozwiązań metodycznych z uwzględnieniem założeń polityki oświatowej MEN”.

Konferencja, którą poprowadzi
Pani Małgorzata Kielar
odbędzie się
28 września 2015 r. o godz. 13.30 w siedzibie CDN.

Zapraszamy!

16 września 2015

Nauczycieli chętnych do pracy w ramach sieci samokształceniowej "Lekcje terenowe ciekawą formą nauczania przedmiotów przyrodniczych" zapraszamy do CDN w Sanoku w dniu 20.10.2015 na godz.15.00. 


Nauczycieli matematyki zapraszamy na pierwsze zajęcia w ramach sieci współpracy i samokształcenia  „Nauczyciel matematyki w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej”.  Spotkanie sieci odbędzie się 27 października  2015 o godz. 14.00 w siedzibie CDN


Nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjalnych zapraszamy na konsultację zespołową na temat  „Praca z  uczniem zdolnym – konkurs matematyczny w gimnazjum”.  Konsultacja odbędzie się 22 października 2015 o godz. 14.00 w siedzibie CDN


Nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa zapraszamy na konferencję „Ocenianie – wsparcie, motywowanie, wartościowanie” – I część. Konferencja odbędzie się 27.10.2015 r. o godz. 15.00 w siedzibie CDN. Zapraszamy również innych zainteresowanych ocenianiem kształtującym nauczycieli.


Nauczycieli zainteresowanych tematyką sieci współpracy i samokształcenia „Bezpieczeństwo w szkole” zapraszamy na pierwsze zajęcia, które odbędą się 20.10.2015 r. w siedzibie CDN.


Zapraszamy na zajęcia pt. "Cyberprzemoc. Formy zagrożeń płynące ze świata cyberprzestrzeni oraz sposoby ochrony przed nimi", które poprowadzi ks. Jacek Michno, ks. Paweł Kaszuba 26 października o godz. 15.00 w I LO im. KEN w Sanoku.


Nauczycieli polonistów IV etapu kształcenia  zapraszamy  na konferencję metodyczną na temat: Wypowiedź argumentacyjna z wykorzystaniem tekstu teoretycznegoSpotkanie odbędzie się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku w dniu 20.10.2015 r. o godz.14.00.


 

25 sierpnia 2015

Oferta na nowy rok szkolny 2015/2016

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2015/2016.

Informujemy, że wszystkie formy doskonalenia prowadzimy zarówno dla nauczycieli zapisujących się indywidualnie, jak również w formie szkoleń rad pedagogicznych.

Szczegóły w naszym Biuletynie Informacyjnym

Serdecznie zapraszamy!

 


 

24 sierpnia 2015

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku oraz nauczyciel doradca  metodyczny Aneta Pelc zapraszają nauczycieli geografii na konferencję metodyczną pt. ,,Realizacja treści profilaktycznych na lekcjach geografii”.

Konferencja odbędzie się w CDN w Sanoku w dniu 15.09.2015 o godz.15.00.

Treści:

  1. Profilaktyka w Nowej Podstawie Programowej

  2. Przykłady realizacji treści profilaktycznych na zajęciach.


Nauczycieli matematyki zapraszamy 29 września 2015 r. na godz. 14-tą  na konferencję metodyczną na temat "Gdzie nie ma matematyki?"


 

12 sierpnia 2015

Szanowni Państwo,

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku oraz nauczyciel doradca metodyczny Urszula Małek zapraszają na warsztat na temat „Projekt edukacyjny.

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie z 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843?

Zajęcia odbędą się 15 września 2015 roku o godz. 15.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Odbiorcami oferty są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa, a także inni zainteresowani tematyką nauczyciele.


 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com